Typ tekstu: Książka
Autor: Stanisław Dąbek
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
struktur silnie zintegrowanych wewnętrznie, zamkniętych. Wyjątkowo stosuje kategorię dodawania i równocześnie korespondencji , powtarzając w sposób niemal prosty odcinek Hosanna w części Sanctus. Każdy odcinek bądź część rozpoczyna intonatio jednogłosowe, zawierające cytaty chorałowe. Jest to wprawdzie kontrast fakturalny, lecz stosowany w utworze konsekwentnie traci ten walor, stając się jedynie pewną stałą zasadą kompozycyjną. Przytaczam budowę i klasy integracji Sanctus (, przypomnijmy, oznacza integrację łańcuchową):
Podobnie Machl nie dąży do tworzenia struktur zamkniętych, silnie zintegrowanych wewnętrznie, lecz preferuje raczej integrację łańcuchową. Tylko niektóre odcinki są bardziej integrowane, np. Confutatis i Oro supplex. W muzycznym opracowaniu tych dwóch strof Sekwencji kompozytor stosuje integrację wariacyjną oraz
struktur silnie zintegrowanych wewnętrznie, zamkniętych. Wyjątkowo stosuje kategorię dodawania &lt;gap&gt; i równocześnie korespondencji &lt;gap&gt;, powtarzając w sposób niemal prosty odcinek Hosanna w części &lt;name type="tit"&gt;Sanctus&lt;/&gt;. Każdy odcinek bądź część rozpoczyna &lt;foreign lang="lat"&gt;intonatio&lt;/&gt; jednogłosowe, zawierające cytaty chorałowe. Jest to wprawdzie kontrast fakturalny, lecz stosowany w utworze konsekwentnie traci ten walor, stając się jedynie pewną stałą zasadą kompozycyjną. Przytaczam budowę i klasy integracji &lt;name type="tit"&gt;Sanctus&lt;/&gt; (, przypomnijmy, oznacza integrację łańcuchową): <br>Podobnie Machl nie dąży do tworzenia struktur zamkniętych, silnie zintegrowanych wewnętrznie, lecz preferuje raczej integrację łańcuchową. Tylko niektóre odcinki są bardziej integrowane, np. &lt;name type="tit"&gt;Confutatis&lt;/&gt; i &lt;name type="tit"&gt;Oro supplex&lt;/&gt;. W muzycznym opracowaniu tych dwóch strof Sekwencji kompozytor stosuje integrację wariacyjną &lt;gap&gt; oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego