Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
w jego tradycyjnej koncepcji, który tak treścią klasową, jak formą związany jest ze społeczeństwem burżuazyjnym.
Za interesującą próbę zestawienia cech konstytutywnych samorządu społecznego w państwie socjalistycznym uznajemy sformułowanie S. Iwanowskiego:
„Samorząd jest to forma udziału mas w rządzeniu polegająca na samodzielnym wykonywaniu zadań społeczno–organizatorskich przez wyodrębnione na zasadach powszechnej przynależności terytorialnej, zawodowej lub inne lokalne grupy społeczne i organy przez te grupy wyłaniane".
W konsekwencji jako formy samorządu społecznego sensu stricto w Polsce Ludowej można uznać samorząd: mieszkańców miast i wsi, robotniczy, adwokatury i rzemiosła. Jako formy samorządu senso largo (nie reprezentujące wszystkich cech wskazanej konstrukcji teoretycznej) uznać
w jego tradycyjnej koncepcji, który tak treścią klasową, jak formą związany jest ze społeczeństwem burżuazyjnym.<br>Za interesującą próbę zestawienia cech konstytutywnych samorządu społecznego w państwie socjalistycznym uznajemy sformułowanie S. Iwanowskiego:<br>&#132;Samorząd jest to forma udziału mas w rządzeniu polegająca na samodzielnym wykonywaniu zadań społeczno&#150;organizatorskich przez wyodrębnione na zasadach powszechnej przynależności terytorialnej, zawodowej lub inne lokalne grupy społeczne i organy przez te grupy wyłaniane".<br>W konsekwencji jako formy samorządu społecznego sensu stricto w Polsce Ludowej można uznać samorząd: mieszkańców miast i wsi, robotniczy, adwokatury i rzemiosła. Jako formy samorządu senso largo (nie reprezentujące wszystkich cech wskazanej konstrukcji teoretycznej) uznać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego