Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
się do wielkości produkcji. Gromadzone w ewidencji sumy kosztów wymagają często - zwłaszcza w większych organizmach gospodarczych - odpowiedniego przygotowania do porównania z osiągniętymi rzeczywiście w tymże okresie przychodami ze sprzedaży. Porównanie takie przeprowadza się okresowo choćby z tego powodu, że niektóre koszty mogą być wprowadzane do ewidencji zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami tylko raz w miesiącu. Ma to miejsce przy sporządzaniu list płac, dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych itd. Najkrótszym okresem obrachunkowym stał się miesiąc, najdłuższym zaś i najpełniejszym - rok gospodarczy, równy na ogół rokowi kalendarzowemu.
Przyjęcie czasowo oznaczonych okresów obrachunkowych wywarło dość istotny wpływ na przyjęte zasady obliczania kosztów. Są one konsekwencją faktu
się do wielkości produkcji. Gromadzone w ewidencji sumy kosztów wymagają często - zwłaszcza w większych organizmach gospodarczych - odpowiedniego przygotowania do porównania z osiągniętymi rzeczywiście w tymże okresie przychodami ze sprzedaży. Porównanie takie przeprowadza się okresowo choćby z tego powodu, że niektóre koszty mogą być wprowadzane do ewidencji zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami tylko raz w miesiącu. Ma to miejsce przy sporządzaniu list płac, dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych itd. Najkrótszym okresem obrachunkowym stał się miesiąc, najdłuższym zaś i najpełniejszym - rok gospodarczy, równy na ogół rokowi kalendarzowemu.<br>Przyjęcie czasowo oznaczonych okresów obrachunkowych wywarło dość istotny wpływ na przyjęte zasady obliczania kosztów. Są one konsekwencją faktu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego