Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
dopełnienie jakości wspólnej. Propozycje te zmierzają także do semantycznego normowania terminologii, polegającego na jednoznacznym przyporządkowaniu poszczególnym terminom odpowiednich jakości wspólnych lub indywidualnych, a w ogólności kategorii jakościowych. Można tego dokonać posługując się semantyczną funkcją jakości Fs, której ogólny zapis przedstawia się następująco:

W języku potocznym problemy semantyczne są rozwiązywane na zasadzie wieloletniej tradycji i praktyki, popartych indywidualną intuicją. W języku naukowym stopień unormowania semantycznego jest znacznie wyższy, chociaż dotyczy na ogół centralnych terminów danej dyscypliny naukowej. Występują przy tym trzy niekorzystne, ze względu na sprawność języka, zjawiska. Pierwsze polega na wprowadzaniu nowych terminów stosowanych tylko w obrębie danej dyscypliny naukowej, co
dopełnienie jakości wspólnej. Propozycje te zmierzają także do semantycznego normowania terminologii, polegającego na jednoznacznym przyporządkowaniu poszczególnym terminom odpowiednich jakości wspólnych lub indywidualnych, a w ogólności kategorii jakościowych. Można tego dokonać posługując się semantyczną funkcją jakości Fs, której ogólny zapis przedstawia się następująco:<br>&lt;gap&gt;<br>W języku potocznym problemy semantyczne są rozwiązywane na zasadzie wieloletniej tradycji i praktyki, popartych indywidualną intuicją. W języku naukowym stopień unormowania semantycznego jest znacznie wyższy, chociaż dotyczy na ogół centralnych terminów danej dyscypliny naukowej. Występują przy tym trzy niekorzystne, ze względu na sprawność języka, zjawiska. Pierwsze polega na wprowadzaniu nowych terminów stosowanych tylko w obrębie danej dyscypliny naukowej, co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego