Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
brat WŁADYSŁAW HERMAN, dotąd trzymający się na uboczu życia politycznego. Zmiana na polskim tronie zbiegła się z nową sytuacją międzynarodową. Po zwycięstwie nad papieżem Henryk IV odbudował potęgę cesarstwa, wzrosło także znaczenie jego czeskiego sojusznika. To zaś spowodowało konieczność zmiany kierunków polskiej polityki zagranicznej. Herman uznał więc zwierzchnictwo cesarza i zawarł małżeństwo z księżniczką czeską Judytą.

Pozycja Władysława jako niekoronowanego władcy również w Polsce nie była zbyt silna. Potężny wojewoda Sieciech, prowadzący w jego imieniu sprawy państwa, postępował tak, jakby sam był księciem. " Zaślepiony chciwością, wiele popełniał czynów okrutnych [...]. Jednych z błahego powodu zaprzedawał w niewolę, innych z kraju wypędzał, ludzi
brat WŁADYSŁAW HERMAN, dotąd trzymający się na uboczu życia politycznego. Zmiana na polskim tronie zbiegła się z nową sytuacją międzynarodową. Po zwycięstwie nad papieżem Henryk IV odbudował potęgę cesarstwa, wzrosło także znaczenie jego czeskiego sojusznika. To zaś spowodowało konieczność zmiany kierunków polskiej polityki zagranicznej. Herman uznał więc zwierzchnictwo cesarza i zawarł małżeństwo z księżniczką czeską Judytą.<br><br>Pozycja Władysława jako niekoronowanego władcy również w Polsce nie była zbyt silna. Potężny wojewoda Sieciech, prowadzący w jego imieniu sprawy państwa, postępował tak, jakby sam był księciem. " Zaślepiony chciwością, wiele popełniał czynów okrutnych [...]. Jednych z błahego powodu zaprzedawał w niewolę, innych z kraju wypędzał, ludzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego