Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
warunki ruchu turbulentnego por. Embleton, Thornes, 1985; Klimaszewski, 1978). Ruch turbulentny wody, a właściwie jego składowa skierowana w górę, przeciwdziała sedymentacji materiału transportowanego jako zawiesina.

Zawiesina w wodach lodowcowych

Obecność zawiesiny jest bardzo charakterystyczna dla wód opuszczających lodowiec. W związku z turbulentnym przepływem i dużą lepkością wód roztopowych sedymentacja cząstek zawieszonych jest powolna, a więc mogą być transportowane nawet na duże odległości. Zmętnienie wód pochodzenia lodowcowego trwa przez dłuższy czas, nawet po ich dopłynięciu do morza (por. fot. 40). Lżejsze wody słodkie, z zawartością zawiesiny, utrzymują się na powierzchni.
Pomiary zawartości zawiesiny, z teoretycznego punktu widzenia, nie powinny nastręczać trudności, gdyż
warunki ruchu turbulentnego por. Embleton, Thornes, 1985; Klimaszewski, 1978). Ruch turbulentny wody, a właściwie jego składowa skierowana w górę, przeciwdziała sedymentacji materiału transportowanego jako zawiesina. <br><br>&lt;tit&gt;Zawiesina w wodach lodowcowych&lt;/&gt;<br><br> Obecność zawiesiny jest bardzo charakterystyczna dla wód opuszczających lodowiec. W związku z turbulentnym przepływem i dużą lepkością wód roztopowych sedymentacja cząstek zawieszonych jest powolna, a więc mogą być transportowane nawet na duże odległości. Zmętnienie wód pochodzenia lodowcowego trwa przez dłuższy czas, nawet po ich dopłynięciu do morza (por. fot. 40). Lżejsze wody słodkie, z zawartością zawiesiny, utrzymują się na powierzchni.<br> Pomiary zawartości zawiesiny, z teoretycznego punktu widzenia, nie powinny nastręczać trudności, gdyż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego