Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
dwie uchwały dotyczące reprywatyzacji: uchwałę o utworzeniu rezerwy reprywatyzacyjnej (zob. rozdz.4.1.1) oraz uchwałę uniemożliwiającą sprzedawanie nieruchomości Skarbu Państwa, co do których zostały zgłoszone roszczenia reprywatyzacyjne. Ta druga uchwała została w roku 1994 zniesiona przez rząd Waldemara Pawlaka. Decyzja ta była niezwykle brzemienna w skutkach - uniemożliwiła praktycznie na zawsze przeprowadzenie reprywatyzacji polegającej na zwrocie mienia w naturze.
Kolejny projekt, opracowywany przez rząd Józefa Oleksego, zakładający bardzo ograniczoną reprywatyzację i zawężający znacznie zakres osób uprawnionych nie wszedł w ogóle pod obrady parlamentu, bowiem w trakcie prac rządu pojawiły się poważne wątpliwości co do zgodności tego projektu z Konstytucją.
Po objęciu
dwie uchwały dotyczące reprywatyzacji: uchwałę o utworzeniu rezerwy reprywatyzacyjnej (zob. rozdz.4.1.1) oraz uchwałę uniemożliwiającą sprzedawanie nieruchomości Skarbu Państwa, co do których zostały zgłoszone roszczenia reprywatyzacyjne. Ta druga uchwała została w roku 1994 zniesiona przez rząd Waldemara Pawlaka. Decyzja ta była niezwykle brzemienna w skutkach - uniemożliwiła praktycznie na zawsze przeprowadzenie reprywatyzacji polegającej na zwrocie mienia w naturze.<br>Kolejny projekt, opracowywany przez rząd Józefa Oleksego, zakładający bardzo ograniczoną reprywatyzację i zawężający znacznie zakres osób uprawnionych nie wszedł w ogóle pod obrady parlamentu, bowiem w trakcie prac rządu pojawiły się poważne wątpliwości co do zgodności tego projektu z Konstytucją.<br>Po objęciu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego