Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
jednostek.

Anomii - w teorii socjologicznej i w rzeczywistości społecznej - towarzyszy osłabienie kontroli społecznej. Ona też w okresach stabilizacji porządku społecznego reguluje poziom oczekiwań dążeń i aspiracji jednostek. W okresach gwałtownych zmian społecznych (politycznych, gospodarczych, kulturowych) dotychczas obowiązujące normy życia społecznego ulegają dewaluacji - co prowadzi do anomii właśnie. Ludzie czują się zdezorientowani: poruszają się na granicy norm etycznych i prawnych, częściej niż dotąd je przekraczając. Reguły gry stają się niejasne lub zgoła niesprawiedliwe. Stan chaosu i rozprężenia normatywnego jest przy tym stanem świadomości zbiorowej, jakkolwiek znajduje swoje odbicie w indywidualnych decyzjach (także samobójczych).

Socjologiczna teoria samobójstw jest wciąż znakomitym i inspirującym źródłem
jednostek.<br><br>Anomii - w teorii socjologicznej i w rzeczywistości społecznej - towarzyszy osłabienie kontroli społecznej. Ona też w okresach stabilizacji porządku społecznego reguluje poziom oczekiwań dążeń i aspiracji jednostek. W okresach gwałtownych zmian społecznych (politycznych, gospodarczych, kulturowych) dotychczas obowiązujące normy życia społecznego ulegają dewaluacji - co prowadzi do anomii właśnie. Ludzie czują się zdezorientowani: poruszają się na granicy norm etycznych i prawnych, częściej niż dotąd je przekraczając. Reguły gry stają się niejasne lub zgoła niesprawiedliwe. Stan chaosu i rozprężenia normatywnego jest przy tym stanem świadomości zbiorowej, jakkolwiek znajduje swoje odbicie w indywidualnych decyzjach (także samobójczych).<br><br>Socjologiczna teoria samobójstw jest wciąż znakomitym i inspirującym źródłem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego