Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
skupia uwagę odbiorcy i nakłania go do tego, by zapoznał się z warstwą tekstową. Tekst, zwykle ograniczony do sloganu i łatwo czytelnych sekwencji tekstu podstawowego przekazu, ukierunkowuje interpretację znaczenia części wizualnej. Związek ten może być jednoznacznie określony lub prowadzić do wieloznaczności, wynikającej z celowego tworzenia trudności w ostrym określeniu zależności znaczeń. Określenie pełnego znaczenia komunikatu jest wtedy odraczane. Wymaga pełnej interpretacji tekstu lub percepcji kolejnych ko- munikatów.
Po drugie, charakter relacji obraz-tekst determinuje ciągłość danej kampanii reklamowej oraz określa identyfikujące ją cechy. Pozwala na konsekwentne kodowanie rdzenia obrazu produktu, przy równoczesnym indywidualizowaniu znaczenia poszczególnych faz kampanii, w zależności od wymagań
skupia uwagę odbiorcy i nakłania go do tego, by zapoznał się z warstwą tekstową. Tekst, zwykle ograniczony do sloganu i łatwo czytelnych sekwencji tekstu podstawowego przekazu, ukierunkowuje interpretację znaczenia części wizualnej. Związek ten może być jednoznacznie określony lub prowadzić do wieloznaczności, wynikającej z celowego tworzenia trudności w ostrym określeniu zależności znaczeń. Określenie pełnego znaczenia komunikatu jest wtedy odraczane. Wymaga pełnej interpretacji tekstu lub percepcji kolejnych ko- munikatów. <br>Po drugie, charakter relacji obraz-tekst determinuje ciągłość danej kampanii reklamowej oraz określa identyfikujące ją cechy. Pozwala na konsekwentne kodowanie rdzenia obrazu produktu, przy równoczesnym indywidualizowaniu znaczenia poszczególnych faz kampanii, w zależności od wymagań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego