Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
autor posiada już jakąś niejasną ideę Boga możliwego, według której dobiera owe rozumowania. Idea ta wyznacza typ dowodu, który autor wprowadza w grę. Na jej podstawie rozstrzyga się, czy dowód jest tu w ogóle możliwy.
Co stąd wynika?
Wynika stąd, że zagadnienie "natury", "istoty" Boga jest zagadnieniem pierwszoplanowym, o kluczowym znaczeniu dla całej teodycei. Metafizykę Boga musi poprzedzać ontologia Boga, tj. przed nauką o Bogu rzeczywistym muszą iść rozważania o Bogu możliwym. Dopiero na ich podstawie można rozstrzygnąć, czy i ewentualnie jaki typ "dowodu" może mieć zastosowanie w przypadku Boga. Wynika stąd także, że z rozważań ontologicznych dotyczących Boga możliwego może
autor posiada już jakąś niejasną ideę Boga możliwego, według której dobiera owe rozumowania. Idea ta wyznacza typ dowodu, który autor wprowadza w grę. Na jej podstawie rozstrzyga się, czy dowód jest tu w ogóle możliwy.<br>Co stąd wynika?<br>Wynika stąd, że zagadnienie "natury", "istoty" Boga jest zagadnieniem pierwszoplanowym, o kluczowym znaczeniu dla całej teodycei. Metafizykę Boga musi poprzedzać ontologia Boga, tj. przed nauką o Bogu rzeczywistym muszą iść rozważania o Bogu możliwym. Dopiero na ich podstawie można rozstrzygnąć, czy i ewentualnie jaki typ "dowodu" może mieć zastosowanie w przypadku Boga. Wynika stąd także, że z rozważań ontologicznych dotyczących Boga możliwego może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego