Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
Źródłem energii do wiązania CO2 i syntezy podstawowych składników komórki (w pierwotnej postaci cyklu Krebsa) było raczej utlenianie prostych związków nieorganicznych, np. siarczku FeS do pirytu FeS2. Sugestia, że tak mogło być, zawiera się w powszechnym występowaniu siarki (wiązań tiolowych) i kompleksów żelaza z siarką w związkach organicznych o kluczowym znaczeniu fizjologicznym, zatem pierwotnych ewolucyjnie. Kryształy pirytu mogły być podłożem pierwszych reakcji biochemicznych, ułatwiając kontakt substratów. Początkiem życia była więc nie tyle pierwotna zupa, co pizza.
Datowanie biogenezy W przypadku pierwszych etapów ewolucji życia na Ziemi trudno liczyć na skamieniałości rejestrujące dane morfologiczne o organizmach. Nie wiemy, jaką postać miały organizmy
Źródłem energii do wiązania CO2 i syntezy podstawowych składników komórki (w pierwotnej postaci cyklu Krebsa) było raczej utlenianie prostych związków nieorganicznych, np. siarczku FeS do pirytu FeS2. Sugestia, że tak mogło być, zawiera się w powszechnym występowaniu siarki (wiązań tiolowych) i kompleksów żelaza z siarką &lt;page nr=112&gt; w związkach organicznych o kluczowym znaczeniu fizjologicznym, zatem pierwotnych ewolucyjnie. Kryształy pirytu mogły być podłożem pierwszych reakcji biochemicznych, ułatwiając kontakt substratów. Początkiem życia była więc nie tyle pierwotna zupa, co pizza.<br>Datowanie biogenezy W przypadku pierwszych etapów ewolucji życia na Ziemi trudno liczyć na skamieniałości rejestrujące dane morfologiczne o organizmach. Nie wiemy, jaką postać miały organizmy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego