Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
3.1) i został prawie dokładnie powtórzony w obu ustawach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z lat 1995 i 1996. Owe symboliczne 20 akcji należy traktować przede wszystkim jako rekompensatę dla pracowników za odebranie im uprawnień władczych wobec przedsiębiorstw państwowych wynikających z ustaw samorządowych. Jest to bardziej fakt o znaczeniu propagandowym niż sposób dystrybucji uprawnień własnościowych, bowiem postulat współzarządzania czy współdecydowania mógłby być znacznie skuteczniej zrealizowany przez odpowiednie zabezpieczenia instytucjonalno-prawne niż przez rozpraszanie praw własności. W rzeczywistości decydującą władzę nad spółką ma właściciel pakietu kontrolnego.
Można stwierdzić, że w drugiej połowie 1989r. istniało wiele propozycji reform własnościowych (również w
3.1) i został prawie dokładnie powtórzony w obu ustawach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z lat 1995 i 1996. Owe symboliczne 20&lt;symbol desc="per cent"&gt; akcji należy traktować przede wszystkim jako rekompensatę dla pracowników za odebranie im uprawnień władczych wobec przedsiębiorstw państwowych wynikających z ustaw samorządowych. Jest to bardziej fakt o znaczeniu propagandowym niż sposób dystrybucji uprawnień własnościowych, bowiem postulat współzarządzania czy współdecydowania mógłby być znacznie skuteczniej zrealizowany przez odpowiednie zabezpieczenia instytucjonalno-prawne niż przez rozpraszanie praw własności. W rzeczywistości decydującą władzę nad spółką ma właściciel pakietu kontrolnego.<br>Można stwierdzić, że w drugiej połowie 1989r. istniało wiele propozycji reform własnościowych (również w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego