Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
we wdrażaniu programów reform. Stanowi próbę ujęcia, we właściwej perspektywie, grupy zagadnień dobrze znanych ekonomistom, również w Chinach, których implikacje zasługują na dokładne zbadanie. Problematyka ta jest tu przedstawiona jedynie w zarysie.

Analiza równowagi nie uwzględnia kwestii dostosowawczych

Pojęcie mechanizmu (w tym kontekście - mechanizmu cenowego) sugeruje dynamiczny proces. A jednak znaczna część standardowej teorii mikroekonomii - w tym zwłaszcza ekonomia dobrobytu - ogranicza się do ujęć statycznych (tzn. sytuacji, kiedy zarówno ceny, jak i podaż i popyt na poszczególne dobra pozostają w stanie równowagi). Co więcej, teoria ta koncentruje się na sytuacjach, gdy nie mają miejsca praktyki monopolistyczne.
Zwłaszcza dwa podstawowe twierdzenia ekonomii
we wdrażaniu programów reform. Stanowi próbę ujęcia, we właściwej perspektywie, grupy zagadnień dobrze znanych ekonomistom, również w Chinach, których implikacje zasługują na dokładne zbadanie. Problematyka ta jest tu przedstawiona jedynie w zarysie.<br><br>&lt;tit&gt;Analiza równowagi nie uwzględnia kwestii dostosowawczych&lt;/&gt;<br><br>Pojęcie mechanizmu (w tym kontekście - mechanizmu cenowego) sugeruje dynamiczny proces. A jednak znaczna część standardowej teorii mikroekonomii - w tym zwłaszcza ekonomia dobrobytu - ogranicza się do ujęć statycznych (tzn. sytuacji, kiedy zarówno ceny, jak i podaż i popyt na poszczególne dobra pozostają w stanie równowagi). Co więcej, teoria ta koncentruje się na sytuacjach, gdy nie mają miejsca praktyki monopolistyczne.<br>Zwłaszcza dwa podstawowe twierdzenia ekonomii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego