Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
rozwoju życia na Ziemi.
Ochrona litosfery ma swój wymiar globalny i regionalny. Zanim dojdzie do formułowania programów międzynarodowych, należy podejmować działania lokalne w skali poszczególnych państw. Potrzeby Polski są pod tym względem szczególnie duże, gdyż skażenie naszego środowiska oceniane jest jako jedno z największych w świecie. Związane jest to w znacznym stopniu z ukierunkowaniem naszej gospodarki na wydobycie, przeróbkę i eksport kopalin.
Do najpilniejszych kierunków działań, które należałoby podjąć, aby rozpocząć ochronę litosfery, można zaliczyć:
- ograniczenie ilości trujących substancji wprowadzanych do ziemi i wód podziemnych,
- wdrożenie technologii mało- i bezodpadowych,
- uregulowanie strony prawnej ochrony złóż kopalin i zasobów wód podziemnych i
rozwoju życia na Ziemi.<br>Ochrona litosfery ma swój wymiar globalny i regionalny. Zanim dojdzie do formułowania programów międzynarodowych, należy podejmować działania lokalne w skali poszczególnych państw. Potrzeby Polski są pod tym względem szczególnie duże, gdyż skażenie naszego środowiska oceniane jest jako jedno z największych w świecie. Związane jest to w znacznym stopniu z ukierunkowaniem naszej gospodarki na wydobycie, przeróbkę i eksport kopalin.<br>Do najpilniejszych kierunków działań, które należałoby podjąć, aby rozpocząć ochronę litosfery, można zaliczyć:<br>- ograniczenie ilości trujących substancji wprowadzanych do ziemi i wód podziemnych,<br>- wdrożenie technologii mało- i bezodpadowych,<br>- uregulowanie strony prawnej ochrony złóż kopalin i zasobów wód podziemnych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego