Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
zrywać co się tylko da. Wyraża się to częstokroć w swoistej nienawiści do przyrody, niejednokrotnie maskowanej argumentami ekonomiczno-technicznymi lub też przekonaniem o bezwzględnej wyższości dzieł ludzkich nad przyrodą. Omawiając relacje "przyroda-kultura" w kontekście potrzeb turystyczno-rekreacyjnych trzeba odróżniać co najmniej dwa sposoby rozumienia terminu "kultura". Pierwszy, zgodny ze źródłosłowem tego terminu (cultura = uprawa, użytkowanie) dotyczy samej istoty istniejących dziś układów ekologicznych, drugi zaś - sposobu interpretacji postrzeganych zjawisk przyrodniczych. W pierwszym przypadku nie chodzi wyłącznie o "uprawę krajobrazu" w sensie, jaki temu pojęciu nadał A. Wodiczko, lecz o całokształt trwających setki tysięcy lat oddziaływań człowieka na środowisko. Od początku istnienia
zrywać co się tylko da. Wyraża się to częstokroć w swoistej nienawiści do przyrody, niejednokrotnie maskowanej argumentami ekonomiczno-technicznymi lub też przekonaniem o bezwzględnej wyższości dzieł ludzkich nad przyrodą. Omawiając relacje "przyroda-kultura" w kontekście potrzeb turystyczno-rekreacyjnych trzeba odróżniać co najmniej dwa sposoby rozumienia terminu "kultura". Pierwszy, zgodny ze źródłosłowem tego terminu (cultura = uprawa, użytkowanie) dotyczy samej istoty istniejących dziś układów ekologicznych, drugi zaś - sposobu interpretacji postrzeganych zjawisk przyrodniczych. W pierwszym przypadku nie chodzi wyłącznie o "uprawę krajobrazu" w sensie, jaki temu pojęciu nadał A. Wodiczko, lecz o całokształt trwających setki tysięcy lat oddziaływań człowieka na środowisko. Od początku istnienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego