Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
prostu pozycją ciała (gdy "cierpnie noga"). Może występować przy okazji zabiegów chirurgicznych. Współczesne techniki mikrochirurgiczne pozwalają na przyszycie palców i kończyn (i innych narządów, odcinanych niekiedy w trakcie awantur małżeńskich i nieporozumień pozamałżeńskich). Narządy te, pozbawione kontaktu z organizmem, podlegają niedotlenieniu przez stosunkowo długi czas. Niedotlenienie może wielokrotnie występować w życiu płodowym. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, gdy ukrwienie stawów może być zaburzone i ograniczony dopływ krwi nie wystarcza na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na tlen, wysiłek fizyczny może przejściowo powodować stany niedokrwienia i następującej po nich reperfuzji. Dlatego też, zdaniem niektórych autorów, wysiłek fizyczny wcale nie odnosi pozytywnych skutków w tej chorobie... Mechanizm
prostu pozycją ciała (gdy "cierpnie noga"). Może występować przy okazji zabiegów chirurgicznych. Współczesne techniki mikrochirurgiczne pozwalają na przyszycie palców i kończyn (i innych narządów, odcinanych niekiedy w trakcie awantur małżeńskich i nieporozumień pozamałżeńskich). Narządy te, pozbawione kontaktu z organizmem, podlegają niedotlenieniu przez stosunkowo długi czas. Niedotlenienie może wielokrotnie występować w życiu płodowym. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, gdy ukrwienie stawów może być zaburzone i ograniczony dopływ krwi nie wystarcza na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na tlen, wysiłek fizyczny może przejściowo powodować stany niedokrwienia i następującej po nich reperfuzji. Dlatego też, zdaniem niektórych autorów, wysiłek fizyczny wcale nie odnosi pozytywnych skutków w tej chorobie... Mechanizm
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego