Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
mówi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby, które pozostają w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa bądź przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania związane były z sobą umową o pracę lub zlecenie. Jedna z jednostek organizacyjnych marynarki wojennej co roku ogłasza przetarg na dostawy żywności. Łącznie chodzi o ok. 240 ton mięsa i jego przetworów. Przetarg na te dostawy odbywa się na początku stycznia. Już w grudniu w "Biuletynie Zamówień Publicznych" ukazuje się ogłoszenie o wyniku postępowania na tę właśnie dostawę. Okazuje się jednak, że jest to wynik postępowania z poprzedniego roku. Oferenci nie znający
mówi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby, które pozostają w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa bądź przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania związane były z sobą umową o pracę lub zlecenie. Jedna z jednostek organizacyjnych marynarki wojennej co roku ogłasza przetarg na dostawy żywności. Łącznie chodzi o ok. 240 ton mięsa i jego przetworów. Przetarg na te dostawy odbywa się na początku stycznia. Już w grudniu w "Biuletynie Zamówień Publicznych" ukazuje się ogłoszenie o wyniku postępowania na tę właśnie dostawę. Okazuje się jednak, że jest to wynik postępowania z poprzedniego roku. Oferenci nie znający
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego