Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
mówi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby, które pozostają w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa bądź przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania związane były z sobą umową o pracę lub zlecenie. Jedna z jednostek organizacyjnych marynarki wojennej co roku ogłasza przetarg na dostawy żywności. Łącznie chodzi o ok. 240 ton mięsa i jego przetworów. Przetarg na te dostawy odbywa się na początku stycznia. Już w grudniu w "Biuletynie Zamówień Publicznych" ukazuje się ogłoszenie o wyniku postępowania na tę właśnie dostawę. Okazuje się jednak, że jest to wynik postępowania z poprzedniego roku. Oferenci nie znający
mówi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby, które pozostają w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa bądź przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania związane były z sobą umową o pracę lub zlecenie. Jedna z jednostek organizacyjnych marynarki wojennej co roku ogłasza przetarg na dostawy żywności. Łącznie chodzi o ok. 240 ton mięsa i jego przetworów. Przetarg na te dostawy odbywa się na początku stycznia. Już w grudniu w "Biuletynie Zamówień Publicznych" ukazuje się ogłoszenie o wyniku postępowania na tę właśnie dostawę. Okazuje się jednak, że jest to wynik postępowania z poprzedniego roku. Oferenci nie znający
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!