hufiec

Słownik języka polskiego PWN*

hufiec
1. «jednostka niektórych organizacji młodzieżowych, opartych częściowo na wzorach wojskowych»
2. «w średniowieczu: zwarty oddział składający się z kilku chorągwi, stanowiący zarazem część szyku bojowego»

• hufcowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego