hufiec

Wielki słownik ortograficzny PWN

hufiec -f•ca; -f•ce, -f•ców

Słownik języka polskiego PWN

hufiec
1. «jednostka niektórych organizacji młodzieżowych, opartych częściowo na wzorach wojskowych»
2. «w średniowieczu: zwarty oddział składający się z kilku chorągwi, stanowiący zarazem część szyku bojowego»

• hufcowy
hufce podn. «o wojsku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ochotnicze Hufce Pracy
6.03.2013
Dzień dobry,
chciałabym zapytać o pisownię nazwy Ochotniczy Hufiec Pracy. Czy jest to nazwa własna, czy pospolita? Czy zapisujemy ją wielkimi literami nawet wtedy, gdy nie chodzi o konkretną placówkę?
Dziękuję i pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zaangażowanym w organizację Akcji Letniej Tatrzańskiego Hufca Harcerek i Tatrzańskiego Hufca Harcerzy, którzy swoją pomocą i wsparciem finansowym przyczynili się do...
  • ... Pasłęk zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizatorem kwesty jest Komenda Hufca ZHP, zaś opiekunem sztabu WOŚP jest phm. Damian Sokołowski (SOKÓŁ...
  • ... Uniwersytetu Trzeciego Wieku mówiło się o Oldze Małkowskiej. Ostatnio Tatrzański Hufiec Harcerek i Zuchów ZHR zademonstrował "Wiersze Olgi Małkowskiej". Był to...

Encyklopedia PWN

hufiec
[niem.],
w średniowieczu zwarty oddział wojska (kilka chorągwi), część szyku bojowego;
kryptonim organizacji → Harcerstwo Polskie.
organizacja wychowawczo-zawodowa utworzona 1958;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego