mieszczaństwo

 
Słownik języka polskiego PWN
mieszczaństwo
1. «stan społeczny wyodrębniony w średniowieczu, złożony z zamożnych mieszkańców miast»
2. daw. «ogół mieszkańców miast, zwłaszcza ich zamożniejszych warstw»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego