honorowy

Słownik języka polskiego PWN*

honorowy
1. «mający poczucie godności osobistej»
2. «zgodny z honorem»
3. «taki, który służy do wyróżnienia kogoś lub do okazania szacunku»
4. «nominalny, tytularny»
5. «niedający zysków materialnych lub niepobierający zapłaty»

• honorowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego