Heimat

 
Słownik języka polskiego PWN
Heimat, heimat [wym. hajmat] «region, z którym ktoś czuje się związany, z którym się utożsamia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego