N.N.

Słownik języka polskiego PWN*

N.N. «ktoś nieznany (używane w piśmie na oznaczenie osoby, której imię i nazwisko nie są znane)»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…słowem.
To wszystko należało jeszcze do pierwszej fali w i
n n e j cywilizacji (cywilizować znaczy zakładać winice) – wschodniośródziemnomorskiej, rozlewającej się…

 

…jonów w n-tej lawinie, to w miarę wzrostu n , N (n) 1 , a następnie, gdy w wyniku dalszego zmniejszania się iloczyn…

 

…mówić, że kultura nie zna pojęcia postępu – ta w i n n a uczyniła krok we właściwą stronę i od inspiracji gniewem…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego