akumulacja

Słownik języka polskiego PWN*

akumulacja
1. «gromadzenie się czegoś w jednym miejscu»
2. «przeznaczenie części dochodu narodowego na inwestycje oraz na zwiększenie zasobu środków obrotowych i rezerw»
3. «proces gromadzenia się osadów na powierzchni lądów lub na dnie basenów wodnych, prowadzący do powstania skał osadowych»
4. «nagromadzenie określeń synonimicznych i środków stylistycznych w celu nadania większej ekspresji opisywanym scenom, uwydatnienia jakiejś cechy itp.»

• akumulacyjny • akumulować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego