aspiracja

Słownik języka polskiego PWN*

aspiracja
1. «pragnienie realizacji ambitnych planów»
2. jęz. «przydech towarzyszący artykulacji niektórych głosek, artykułowany jako słabe h»
3. «usuwanie lub pobieranie z organizmu tkanek, płynów lub gazów przez odessanie za pomocą aspiratora lub strzykawki»
4. «przewietrzanie i oczyszczanie zmagazynowanych gdzieś materiałów sypkich oraz usuwanie pyłu z maszyn i urządzeń produkcyjnych za pomocą aspiratorów»

• aspiracyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego