bezwładny

 
Słownik języka polskiego PWN
bezwładny
1. «niemający siły»
2. «niemający woli lub sił do działania»
3. «niemający władzy nad częściami własnego ciała; też: niemogący się poruszać»
4. fiz. «podlegający bezwładności, wynikający z niej lub z nią związany»

• bezwładnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego