blokować

Słownik języka polskiego PWN*

blokować
1. «utrudniać przejście, dostęp do czegoś»
2. «zajmować niepotrzebnie miejsce»
3. «utrudniać czyjąś działalność, przebieg jakiegoś zjawiska, procesu»
4. «izolować państwo, miasto itp. w celu wymuszenia ustępstw»
5. «wstrzymywać wypłatę pieniędzy»
6. «w siatkówce: stosować blok»
7. «zabezpieczać urządzenia techniczne»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się kryzysów politycznych. Deformacje te znajdowały wyraz przede wszystkim w blokowaniu dostępu do źródeł informacji, w manipulowaniu informacją i upowszechnianiu zniekształconego…

 

…Unii, stworzenie dyrektoriatu Europy, kompromis zakłada dodatkowy warunek tworzenia mniejszości blokującej: musi w niej uczestniczyć cztery, pięć lub nawet sześć krajów…

 

…ujścia gruczołów potowych.
Zapobiega rozwojowi drobnoustrojów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach,
blokuje aktywność enzymów powodujących rozkład potu i nie brudzi ubrań.
Wszystkie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego