cenoza

Słownik języka polskiego PWN*

cenoza «wielogatunkowy zespół organizmów roślinnych lub zwierzęcych o wspólnych wymaganiach ekologicznych»
• cenotyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego