deleatur

Słownik języka polskiego PWN*

deleatur «znak używany w korekcie drukarskiej dla oznaczenia skreśleń w tekście»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego