diagram

Słownik języka polskiego PWN*

diagram
1. «przedstawienie jakichś zjawisk lub zależności w postaci linii krzywej lub różnej wysokości słupków»
2. «rysunek pustych pól krzyżówki»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego