egalitaryzm

Słownik języka polskiego PWN*

egalitaryzm
1. «koncepcja społeczno-polityczna głosząca, że podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego winna być zasada równości obywateli»
2. «przekonanie, że wszyscy ludzie są równi i powinni mieć jednakowe prawa»

• egalitarystyczny • egalitarysta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego