egalitaryzm

 
Słownik języka polskiego PWN
egalitaryzm
1. «koncepcja społeczno-polityczna głosząca, że podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego winna być zasada równości obywateli»
2. «przekonanie, że wszyscy ludzie są równi i powinni mieć jednakowe prawa»

• egalitarystyczny • egalitarysta
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

panie poruczniku.
Stanowczo się nie zgodzę! – zaprotestowałem, dotknięty w swoim
egalitaryzmie.
– Bo pan coś sobie ubzdurał!
Pan widział kiedyś żołnierza czy

 

o odrzucenie wszystkich dogmatów uświęconych w społeczeństwie postindustrialnym, dogmatów dotyczących egalitaryzmu, demokracji, dogmatów dotyczących rzekomej wolności i równości, dogmatów dotyczących takich

 

1985, przyjęto jako punkt wyjścia trzy możliwe strategie rozwoju:
– strategia
egalitaryzmu społecznego (scenariusz osadniczy),
– strategia rozwoju ekstensywnego (scenariusz surowcowy),
– strategia ekopolityki

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego