ekwiwokacja

Słownik języka polskiego PWN*

ekwiwokacja
1. «błąd logiczny polegający na użyciu w jednej wypowiedzi terminu w dwu różnych znaczeniach»
2. «wieloznaczność wyrazu lub wyrażenia spowodowana podobieństwem brzmieniowym»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego