galicyzm

 
Słownik języka polskiego PWN
galicyzm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka francuskiego albo na nim wzorowane»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego