galicyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

galicyzm (wyraz przejęty z francuskiego) -zmu, -zmie; -zmów

Słownik języka polskiego PWN*

galicyzm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka francuskiego albo na nim wzorowane»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego