gospodarować

Słownik języka polskiego PWN*

gospodarować
1. «kierować gospodarką instytucji, przedsiębiorstwa itp.»
2. «prowadzić gospodarstwo rolne»
3. «zarządzać jakimiś zasobami i środkami»
4. «decydować o sposobie wykorzystania tego, co się ma»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego