grunt

Słownik języka polskiego PWN*

grunt
1. «wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę»
2. «powierzchnia ziemi»
3. «obszar własności ziemskiej»
4. «dno zbiornika wodnego»
5. «substancja służąca jako podkład przy tynkowaniu, malowaniu, itp.; też: zaschnięta warstwa tej substancji»
6. «zasadniczy element czegoś»
7. «pewna całość kulturowa, ideowa, społeczna»

• gruntowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego