halny

Słownik języka polskiego PWN*

zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…złożony tylko z ośmiu gatunków, a dominuje w nim płochacz halny.

Wśród skał

Znacznie rzadszym mieszkańcem stromych skał tatrzańskich jest pomurnik…

 

…należy ograniczać planowe pozyskanie drewna, zaś stoki wylesione przez wiatr halny czy kornika należy zalesić, młody las pielęgnować oraz wykonać inne…

 

…często do znacznych strat w drzewostanie zboczy górskich (np. wiatr halny w Tatrach).
W rejonie Adriatyku i Morza Czarnego pojawia się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego