incompatibilia

Słownik języka polskiego PWN*

incompatibilia [wym. inkompatibilia], inkompatibilia, incompatibilitas [wym. inkompatibilitas]
1. «rzeczy niedające się pogodzić»
2. «we współczesnych państwach konstytucyjnych: zakaz łączenia mandatu poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi»
3. «w Polsce przedrozbiorowej: urzędy lub funkcje, których nie mogła jednocześnie sprawować ta sama osoba»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego