jotta-

 
Słownik języka polskiego PWN
jotta- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających jednostki miary 1024 razy większe od podstawowych»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego