kalwaria

 
Słownik języka polskiego PWN
kalwaria
1. «zespół kaplic lub kościołów rozmieszczonych na pagórkowatym terenie, będących stacjami drogi krzyżowej»
2. «cierpienie lub okoliczności i miejsca z nim związane»

• kalwaryjny, kalwaryjski
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

na zakończenie Roku Maryjnego, odbyła się ogólnosłowacka pielgrzymka do Góry Kalwarii w Nitrze. Wzięło w niej udział ponad 120 tys. wiernych

 

Apel Jasnogórski, Msza Św.
godzina 24.00 Droga Krzyżowa na
Kalwarii, adoracja

19 września – niedziela
godzina 12.00 Suma Odpustowa
Celebruje

 

się z bogami dla turystów. Podobnie zgrywaliby się aktorzy w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdyby musieli wystawiać codziennie Mękę Pańską dla np. wycieczek

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego