koło  II

 
Słownik języka polskiego PWN
koło II
1. «przyimek komunikujący o małej odległości między przedmiotami, np. Usiądź koło mnie.»
2. «przyimek poprzedzający określenie liczby, ilości, miary lub czasu, który komunikuje, że jest ono przybliżone, np. Zadzwoniła koło szóstej.»
3. pot. «przyimek przyłączający nazwę przedmiotu będącego obiektem czynności, o której mowa w zdaniu, np. Dłubał coś koło zegara.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego