konto

Słownik języka polskiego PWN*

konto
1. «rachunek w banku, na którym ulokowane są pieniądze danego klienta»
2. «rachunek dwustronny w księdze handlowej do rejestracji zmian majątkowych wyrażonych w pieniądzu»
3. «prawo dostępu do zasobów sieci komputerowej przydzielone danej osobie»
4. «fragment serwera pocztowego, w którym przechowywane są e-maile użytkownika»

• kontowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego