kultura materialna

Słownik języka polskiego PWN*

kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…że tak znakomicie zorganizowane państwo krzyżackie, które mnóstwo wniosło do kultury materialnej południowych regionów Bałtyku, bardzo niewiele wniosło do kultury duchowej Europy…

 

…socjotechniczne, formułujące potrzeby w aspekcie stosunków społecznych w środowisku tworzonej kultury materialnej i duchowej,
– psychocentryczne, utożsamiające potrzeby z subiektywnymi odczuciami, pragnieniami i…

 

…ale i wszelkie ślady jego istnienia, dorobek,
pamiątki i relikty
materialnej;120;14371.html">kultury
materialnej
i duchowej. Tym większy podziw budzi postawa, którą
zajął w…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego