kwit

Słownik języka polskiego PWN*

kwit «pisemny dowód otrzymania czegoś lub zaświadczenie upoważniające do odbioru czegoś»
• kwitowy • kwitek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego