licencja

Słownik języka polskiego PWN*

licencja
1. «urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim»
2. «odstępstwo od ogólnie przyjętych prawideł, zwłaszcza w dziedzinie sztuki»
3. «wpisanie zwierzęcia do księgi hodowlanej po stwierdzeniu jego wysokiej wartości użytkowej i hodowlanej»

• licencyjny • licencjonować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego