lignina

Słownik języka polskiego PWN*

lignina
1. «rodzaj miękkiego papieru odznaczającego się dużą chłonnością, używanego do celów sanitarnych»
2. zob. drzewnik

• ligninowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego