lingua franca

Słownik języka polskiego PWN*

lingua franca [wym. linga franka]
1. «gwara złożona z elementów języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, greckiego i arabskiego, używana w portach Morza Śródziemnego»
2. «wspólny język, umożliwiający porozumiewanie się ludziom, którzy na co dzień mówią różnymi językami»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego