milicja

 
Słownik języka polskiego PWN
milicja
1. «w niektórych państwach: nazwa policji; też: funkcjonariusze tego organu»
2. «dawniej: oddziały zbrojne powoływane do służby czynnej tylko w czasie wojny»

• milicyjny • milicjant • milicjantka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego