nadkład

 
Słownik języka polskiego PWN
nadkład «skały płonne leżące nad złożem kopaliny użytecznej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego