naturalizm

Słownik języka polskiego PWN*

naturalizm
1. «uwydatnienie czegoś nieprzyjemnego, brutalnego»
2. «kierunek filozoficzny tłumaczący całość zjawisk zachodzących w świecie działaniem praw przyrody»
3. «kierunek w literaturze i sztuce powstały w drugiej połowie XIX w., którego głównym założeniem było wierne rejestrowanie zjawisk życia, również w jego drastycznych przejawach»
4. «kierunek pedagogiczny oparty na założeniu, że praca wychowawcza jest najbardziej skuteczna, gdy przystosowuje się do natury dziecka»
5. «kierunek w socjologii drugiej połowy XIX w., opierający się na założeniu, że społeczeństwo jest częścią przyrody i jej prawa decydują o przebiegu procesów społecznych»

• naturalistyczny • naturalistycznie • naturalista • naturalistka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego